Nieuws

Zware overtreding?

dinsdag, 17-3-2015  

Als uitgever publiceren wij informatie in kranten, tijdschriften, en steeds vaker ook via digitale weg (internet, CD-rom, archieven, enz…). Dat is ons beroep, de journalisten die voor u schrijven en wijzelf moeten ervan leven. Beide vormen van informatieverspreiding worden beschermd door bepaalde regels, die u onder meer kunt vinden in de auteurswet (1994) en de […]

Nieuws

Handvest

zaterdag, 10-1-2015  

Inleiding De uitgever publiceert informatie in verschillende vormen (1), onder andere gedrukt en elektronisch. De elektronische publicatie wordt beheerst door dezelfde regels als de traditionele gedrukte uitgave. Beide uitgavenvormen worden onder andere geregeld in de Auteurswet en de Databankenwet, die van dwingend recht zijn. Dit handvest heeft tot doel te informeren over : – de […]